شیلو بلاگ

0

دکتر غلامحسین حیدری داوطلب یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه دیر، کنگان، جم و عسلویه، شد

ثبت نام داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از  ۱۰ آذر ماه در سراسر کشور آغاز شد. همزمان با سراسر کشور، حوزه دیر، کنگان، جم و عسلویه نیز به عنوان یک حوزه انتخابیه،...