برترین نتایج کنکور ۹۸ شهرستان کنگان مشخص شد / ۱۲ رتبه زیر ۱۰۰۰ سهم کنگانی ها

0
18
برترین نتایج کنکور ۹۸ شهرستان کنگان مشخص شد / ۱۲ رتبه زیر ۱۰۰۰ سهم کنگانی ها


پیگیری های ثلاث در‌خصوص نتایج غیر رسمی کنکور سال ۹۸ به نتایجی رسید که آن را به اطلاع مخاطبان فهیم ثلاث می رسانیم .

پیگیری های ثلاث در‌خصوص نتایج غیر رسمی کنکور سال ۹۸ به نتایجی رسید که آن را به اطلاع مخاطبان فهیم ثلاث می رسانیم .
ماراتن کنکور امسال با تمام تکاپو، تلاش و دلهره های داوطلبان در نهایت با اعلام نتایج به پایان رسید و رتبه های زیر ۱۰۰۰ کنگانی ها نیز که به طور غیر رسمی استخراج شده است به شرح ذیل اعلام می گردد.
امسال، کنگان در‌ مجموع ۱۲ رتبه زیر ۱۰۰۰ داشت که بهترین رتبه آن ۵۸ رشته زبان خارجه بود .لیننک منبع

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here